Vihti tarvitsee päihdepoliittisen toimenpideohjelman

Huumeiden käyttö ja niihin liittyvä rikollisuus on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan alkoholin käyttöön liittyvä rikollisuus on romahtanut, kertoo Yle Uutiset viime lokakuisessa jutussaan otsikolla ”Koukusta toiseen”. Huumeiden helpottunut saatavuus mm. nettikaupan myötä ja käytön lisääntyminen näkyvät ikävällä tavalla myös Vihdissä.


Kunta järjesti yhteistyössä viranomaisten kanssa aihetta avaavia yleisötilaisuuksia vanhemmille reilu vuosi sitten, mutta koronan takia näihin ei ole ollut mahdollisuuksia. Sellaisille olisi yhä kysyntää, sillä koronaepidemian aikana päihdeongelmat ovat lisääntyneet entisestään. Aihe koskettaa meitä kaikkia, aina vauvoista ikäihmisiin.
Erityisen ikävällä tavalla tämä on näkynyt pääkaupunkiseudulla lisääntyneissä nuorten tekemissä rikoksissa ja jopa jengiytymisessä, joissa usein julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella voidaan todeta huumeiden olevan taustalla tavalla tai toisella.


Mielestäni meillä Vihdissä tulisi ottaa tämä monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia aikaansaava ilmiö tosissaan. Tämä on yksi merkittävä vaikutin, miksi olen lähtenyt kuntavaaliehdokkaaksi. Vihdissä tulisikin laatia ongelmien ytimeen pureutuva toimenpideohjelma, jolla pyrittäisiin ehkäisemään kunnallisilla toimilla päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Ohjelman tulisi osallistaa kaikki osapuolet: Kunta, viranomaiset, koulut, perheet ja kolmannen sektorin.
Olen vältellyt aiemmissa kuntavaaleissa ehdokkaana lupausten antamista, mutta tällä kertaa annan julkisesti sellaisen: Jos menen läpi kuntavaaleissa, aion tehdä valtuustoaloitteen em. toimenpideohjelman laatimiseksi. Ja vaikka en tulisikaan valituksi, kannustan muita aktivoitumaan asiassa.

Yhteistyöllä eteenpäin!


Vesa-Pekka Sainio (ps.)