Vihdin PS ehdottaa eväspaketteja koululaisille

Vihdin perussuomalaisten kunnanvaltuutetut esittävät, että Vihdin kunta ryhtyisi pikaisiin toimiin käynnistääkseen eväspakettien jakelun niitä tarvitseville koululaisille, jotka ovat tällä hetkellä etäopetuksessa.

Koronaviruspandemiasta johtuen suurin osa koululaisista opiskelee tällä hetkellä etänä. On aivan mahdollista, että tilanne jatkuu tällaisena jopa kevätlukukauden loppuun.

Monissa perheissä kouluruoka on lapsen ainoa päivittäinen lämmin ateria ja nyt fyysisen koulunkäynnin keskeydyttyä myös kouluruokamahdollisuus on jäänyt pois.

Useampi Vihtiä suurempi ja pienempi kunta on jo aloittanut etäkoululaisten eväspakettien jakelujärjestelyt eikä Vihdin kunnalla ole mitään syytä olla liittymättä tähän joukkoon. Jakelu varmasti pystytään hoitamaan 1 x viikossa -periaatteella ja ilman jakajan ja vastaanottajan fyysistä kontaktia.

Esitämme täten, että Vihdin kunnan tulee viipymättä lähettää etäkoululaisten koteihin esim. Wilman kautta kysely eväspakettien tarpeesta ja valmistautua toimittamaan niitä jo ensi viikosta alkaen.

Vihdin PS Veli-Matti Laitinen piti kouluihin liittyen myös puheen valtuustossa.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskusta lähdetään toteuttamaan perinteisestä poikkeavalla mallilla. Tämä on hyvä asia, että ennakkoluulottomuuta ja rohkeutta löytyy. Hanke käy vielä Lasten- ja nuorten lautakunnan kautta, joka on ensiarvoisen tärkeää. Lautakunnan toivotaan ottavan kantaa erityisesti mm. esitettyyn tilatarpeeseen lasten määrän kasvun varalta.

Hanke on ollut vuosia vireillä ja suunnitelmat ovat muuttuneet, kuten myös ennusteet oppilasmääristä. Viimeisten ennusteiden mukaan oppilasmäärät laskevat Vihdissä 10 vuoden aikana useita satoja. Siksi lautakunnan tulisi huomioida myös tämä tilatarpeen arvioinnissa. Hankkeessa tulisi huomioida myös Nummelan tulevan oppilasmäärän lisäksi koulujen nykyinen kunto ja arvio niiden toimintakyvystä tulevina vuosina, johon olennaisesti vaikuttaa miten rakennusten ylläpitoon panostetaan.

Etelä-Nummelan rakentamisen käynnistämiseen tämä lienee piristysruiske, mutta arvio missä laajuudessa hanke on järkevä toteuttaa, tulee tehdä selvitettyjen faktojen pohjalta.
Elämme kuntataloudessa haastavia aikoja, pidetään mielessä oikein mitoitetut ja oikea-aikaiset investoinnit.