Vihdin kyläkoulujen kohtalo tulevalla valtuustokaudella?

Tulevalla valtuustokaudella elämme aikaa, jossa oppivelvollisuus on laajentunut käsittämään toisen asteen. Sen myötä suurin osa oppimateriaaleista tulee opiskelijoille maksuttomiksi, samoin koulumatkat joiltain osin. Maan hallitus on luvannut kustantaa tästä uudistuksesta tietyn miljoonamäärän, jonka kuitenkin mm. Kuntaliitto on arvioinut riittämättömäksi.

Vihdin kyläkoulut ovat olleet liipasimella säännöllisin väliajoin ja nyt kun koulutuksen tulosalueen kakkua tulee jakamaan oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset, pelkonamme on, että viranhaltijajohto saa pian taas uuden syyn esittää kyläkoulujen lakkauttamista.

Koululakkautusten nimitykset, säästölaskelmat ja lapsivaikutusten arvioinnit ovat tähänkin asti olleet sangen jännittäviä. Muutaman vuoden takaa muistamme ”Pedagogisen kouluverkon”, jolle naureskeltiin Vihdin ulkopuolellakin. Suosittua on ollut myös ilmaista lakkautusesitys niin, että ”koulu X:n toiminta yhdistetään kouluun Y” eli luodaan kuvitelma, ettei mikään lakkaa – se vain yhdistyy johonkin toiseen. Säästölaskelmat on saatu vallan hurjiksi laittamalla keittiöremontin hinnaksi lähes 200.000 euroa! Siis omakotitalon hinta keittiöremontista, joka ei lopulta edes ollut millään lailla välttämätön, sillä koulun keittiössä ei valmistettu ruokaa.

Surullisinta kuitenkin on ollut lukea lapsivaikutusten arviointeja, jotka eivät ole arviointeja ensinkään, vaan kopioi ja liitä -tekniikalla täytettyjä taulukoita, joissa kyläkoulu saadaan näyttämään mahdollisimman surkealta kerta toisensa jälkeen. Saadaanhan se isompi koulu kuulostamaan hienolta ja halutulta, kun kerrotaan että siellä on tarjolla useita koulupäivän jälkeisiä kerhoja, mutta jätetään kertomatta, ettei kuljetusoppilaat voi niihin osallistua, koska kouluautot eivät odota. Kunnasta kun kysyimme, miksi kerhovalikoimasta on tuolla tavalla kirjattu, saimme vastaukseksi ”Taulukossa on arvioitu koulussa tarjolla olevaa kerhotoimintaa, ei sitä, miten oppilaat siihen pystyvät osallistumaan.” Jaahas, vai niin. Vaikutusarvioinneissa on esitetty myös tällainen mielenkiintoinen ajatus: ”Oppilasmäärän ollessa vähäinen, oppilaiden on vaikea löytää samanhenkistä kaveria, osa oppilaista kokee jäävänsä yksin, kun ei löydy samanikäistä ja samaa sukupuolta olevaa kaveria.” Oppilaat eivät ole tuollaista mielipidettä esittäneet ja on suorastaan kamalaa, jos tuollaisen kirjauksen on tehnyt kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen. Me kaikki, jotka kyläkouluarkea tunnemme, tiedämme että niissä kaikenikäiset oppilaat työskentelevät ja leikkivät sujuvasti yhdessä vuosiluokasta ja sukupuolesta välittämättä. Ja jos eivät jostain syystä niin toimisikaan, olisi kasvattajan/opettajan tehtävä ohjata oppilaita olemaan avarakatseisia.

Olemme edellä mainitun kaltaista viranhaltijavalmistelua kritisoineet tällä kaudella moneen kertaan ja mikäli valmistelu jatkuu samankaltaisena, kritisoimme sitä myös tulevalla valtuustokaudella.

Vihdin Perussuomalaisten valtuustoryhmä