Veli-Matti Laitinen, valtuustopuhe 26.9.

Päätösesityksessä esitetään hallintosääntöön, että kaavoituspäällikön valitseminen kuuluu kunnanhallitukselle. Tämä sopii aikaisempaan linjaukseen, jossa kunnanhallitus valitsee, niin strategian, kuin elinvoiman kannalta avainasemassa olevat henkilöt, kuten johtavan rakennustarkastajan ja ympäristöpäällikön.

Meillähän on ollut suuria haasteita lupapalveluissa.

Tärkeimpänä kunnan päätöksenteon alla oleva asia jonka yrittäjät ovat nostaneet kyselyissä, esiin on ollut lupapalveluiden sujuvuus. Myös kuntalaisilta ja yhdistyksiltä tuli paljon palautetta lupapalvelujen sujumattomuudesta ja palveluasenteesta. Nyt rakennusvalvonta on saanut asiat taas rullamaan ja viime aikainen palaute on kääntynyt positiiviseksi. Tässä nähdään miten asenne ja ammattitaito on ovat avainasemassa valintoja tehdessä. Myös valinnoissa täytyy huomioida Vihdin kehittäminen ja elinvoima, korostan sanaa Vihdin, se ei tarkoita pelkkää Nummelaa vaikka Nummelaa voidaankin kutsua Vihdin veturiksi ja Nummelan kehittäminen onkin tärkeässä roolissa.

Kunnanhallituksen rooli viranhaltijoiden valintaa tehdessä tuo asiaan lisää näkökulmia. Viranhaltijat suorittavat edelleen haastattelut ja alkukarsinnan ja huomioitavaa on, että ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan valinnat tehtiin yksimielisesti ja viranhaltijan esityksen mukaisesti.

Muutoksia tehtiin myös viime valtuustokaudella, kunnanhallitus muutti hallintosääntöön ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan valinnan kunnanjohtajalle, mutta kunnanjohtaja ei ollut edellisten valintaa tekemässä ja todettakoon tässä yhteydessä, että kunnanjohtaja nauttii perussuomalaisten luottamusta. Epäluottamuksesta tässä ei ole kysymys.

Paljon on vielä kuitenkin tekemistä ja yksi haaste on suunnittelutarveratkaisut. Ottamatta kantaa suunnittelutarvealueiden tulkintaa, niin aikataulu näyttää tuovan ylivoimaisia haasteita kaavoituspuolelle. Suunnittelutarveratkaisut pyörivät välillä reilut puolivuotta kaavoituksessa. Hommahan vielä toimi, kun ne olivat rakennusvalvonnassa, millä päätöksellä ne siirrettiin aikanaan kaavoitukseen se ei ole selvinnyt. Tämän asian ratkaiseminen on kuitenkin lähitulevaisuudessa edessä tavalla tai toisella, jotta saamme kohtuuttomat odotusajat purettua.