Tiedote aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan paikasta

Vihdin Perussuomalainen Veli-Matti Laitinen on nimetty aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi ajalle 15.3.2022-30.9.2023.

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä aluevaltuuston työskentelyyn liittyviä kysymyksiä ja ajankohtaisia valtuustossa päätettäviä asioita sekä sovittaa valtuustoryhmien näkemyksiä aluevaltuustoon valmisteilla olevien asioiden osalta.

Lisäksi neuvottelutoimikunnan tavoitteena on ensimmäisen valtuustokauden aikana tukea aluehallitusta ja seurata seuraavien tavoitteiden toteutumista ja kehittämistä: hyvä palveluiden saatavuus ja laatutaso, aktiivinen lähidemokratia ja alueellinen edustavuus, alueellinen yhdenvertaisuus, näkyvät ja toimivat yhteistyörakenteet sekä henkilöstön turvallisen siirtymän toteutuminen.