Säästöjä ja tehostamista

Säästöjä ja tehostamista on haettu jälleen vaikeasta taloustilanteesta johtuen.

Palveluja ei luonnollisesti haluta leikata, eikä lomautuksiin lähteä. Huomattavia säästöjä meillä on mahdollista saada toiminnasta , joka ei kuulu kunnan ydintehtäviin.

Olemme saaneet talousjohtajan toimesta laskelmat, jotka osoittavat, että kustannukset pakolaisten vastaanotosta olivat vuonna 2019, 653 128 euroa. Aiemmin ilmoitettu luku samalta vuodelta oli 12 636  euroa positiivinen. Päivitetyssä laskelmassa oli huomioitu terveys-, varhaiskasvatus,- ja koulutusmenot muutenkin kuin lisäresurssien osalta. Näitä laskelmia on kritisoitu siitä, että niissä ei ole huomioitu pakolaisten työllistymistä. Tämä varmaan pitää paikkansa, että heidän vaatimatonta työllistämistään ei ole huomioitu, mutta huomioitavaa on myös se, että 2020 loppuun mennessä olivat pakolaisista maksettavat laskennalliset korvaukset päättyneet  88 henkilön osalta ja täten nykyinen vuosikustannus liikkunee reilussa miljoonassa. 

Esitän, että Ely-keskuksen kanssa tehty sopimus kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi puretaan vuoden 2022 alusta ja samalla lakkautetaan maahanmuuttokoordinaattorin ja kotouttamisohjaajan tehtävät. 

-Veli-Matti Laitinen