Opetus ja oppirauhan palautus kouluihin & kodin yhteistyö mukaan jo päiväkodista lähtien

Tilanne kouluissa on kestämätön. Oppilailla ei ole rauhaa oppia eikä opettajilla opettaa. Erityisluokissa opettajat joutuvat työssään pelkäämään väkivaltaa niin henkistä kuin fyysistäkin. Iso osa päivästä kuluu erilaisten ”tulipalojen” sammutteluun ja selvittelytyöhön. Opettajat ja ohjaajat uupuvat työssään eikä se ole ihme. Mikäli asiaa ei pikaisesti korjata saattaa koulumaailmaa uhata työvoimapula.

Epäonnistuneesta inkluusiosta on luovuttava ja erityisluokat sekä tasoryhmät on palautettava. Erityisen tuen oppilaiden sijoitus tavalliseen koululuokkaan on lopetattava ja taattava erilaisille oppilaille tarvitsemansa apu. Varhaisessa vaiheessa kelkan kääntäminen ja oikeaaikainen apu on paljon kustannustehokkaampaa kuin apu vasta sitten kun on pakko toimia.

Säälivitoset ovat karhunpalvelus nuorten tulevaisuuteen. Meiltä valmistuu peruskoulusta oppilaita jotka eivät välttämättä taida perustaitoja kuten laskemista, lukemista ja kirjoittamista. Sama jatkuu ammattikoulujen puolella kun ei voi vaatia sillä taso on hyvin matalalla.Ammattikouluista valmistuu työelämään nuoria, jotka eivät työllisty, koska heidän osaamistasonsa ei vastaa työelämän vaatimuksia. Tämä puolestaan johtaa syrjäytymiseen, työttömyyteen ja jengiytymisen kasvuun. Nämä seikat tulevat maksamaan yhteiskunnalle rutkasti enemmän tulevaisuudessa kuin se että panostaisimme nyt resursseja kouluihimme.

Mielenterveysongelmat ovat räjähdysmäisessä kasvussa kaikissa ikäluokissa, nuorten huumekuolemia on liikaa ja samaan aikaan syntyvyytemme laskee. Matalan kynnyksen apua on oltava tarjolla nuorille ja perheille sillä mielenterveysongelmat koskettavat koko perhettä samoin päihdeongelmat.

Perussuomalaisten Koulut kuntoon -ohjelmassa, koulutuspoliittisessa ohjelmassa ja puolueen nuorisojärjestön koulutuspoliittisessa ohjelmassa on hyviä kirjauksia ja Perussuomalaiset ovat hallitusohjelmassaan parantamassa mielenterveyspalveluihin pääsyä, tämä on hyvä asia. Suunta on kääntymässä parempaan ja sitä nykytila vaatiikin.

Adhd on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta se ei selitä kaikkea oireilua. Muutamia vuosia sitten kasvatusmallimme kokivat muutoksen ja osa perheistä alkoi kasvattaa lapsiaan ns. kaverivanhemmuudella sekä vapaalla kasvatuksella. Tämä ei yksinkertaisesti toimi!

Ovatko nämä uuden kasvatusmallin lapset kovassa elämänkoulussa vaiko täysin oman onnensa nojassa?

Kodin ja vanhempien vastuuta täytyy korostaa. Kaikkea kasvatusvastuuta ei voi sysätä päiväkotien, koulujen ja harrastustoiminnan vetäjille. Saatika lapselle itselleen. Urakeskeisyys, ajanpuute, mielenterveys ja päihdeongelmat, moni vanhempi ei jaksa ja toisinaan apua on vaikea saada varhaisessa vaiheessa.

Jokainen lapsi tarvitsee: Rajoja, rakkautta, tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä kosketuksi. Vanhemman tai vanhempien on oltava perheen pää. Ei voi olla niin että lapsi tekee lähes kaikki päätökset ja riehumalla, rikkomalla, kiroamalla saa mitä haluaa. Emme voi kasvattaa lapsiamme pumpulissa.On karhunpalvelus nuoren tulevaisuuteen opettaa lapselle että elämässä hän ei tee mitään väärin eikä pettymyksiä ikinä tule. Tosielämä tulee olemaan karu paikka mikäli perus tunnetaidotkaan eivät ole kunnossa, mukaan lukien itsehillintä ja empatia kyky. Lapsi myös ansaitsee olla lapsi joten liiallinen päätösvallan sysääminen lapselle itselleen voi olla monellatapaa haitallista. Ikätasoisesti leikkiä, valintoja, vapautta, rajoja ja kannustusta.

Nykynuorista osa ei kunnioita aikuisia ollenkaan. Tämä on todella huolestuttava suunta. Kirotaan, ollaan väkivaltaisia,osin jopa ihannoidaan väkivaltaa ja se on osin ratkaisu pulmatilanteisiin.

Myös koulukiusaaminen on raaistunut ja pahoinpitelyjä kuvataan videoille. Kiusaaminen on oire jostakin, hätähuuto ja kiusaaja tarvitsee apua. Kiusatulle puolestaan voi jäädä elinikäset traumat ja niin fyysinen kuin henkinenkin väkivalta on yhtä vakavasti otettava asia. Huolestuttavinta on että uhmataan minkä keretään eikä nähdä moisessa käytöksessä mitään väärää. Itsehillintää, tunne ja empatiataitoja tulee opetella ja koti on tässä kohtaa merkitsevässä asemassa.

Tätä menoa Pisa- tulokset laskevat entisestään ja suunta on käännettävä nyt. Enää ei voi hyssytellä ja sulkea silmiään, on aika ryhtyä tositoimiin.