Liikkumattomuus on uhka terveydelle ja maanpuolustuksellemme

Maanpuolustustaitoja tulee lisätä ja Vihtiin avata ampumarata

Nuorten liikkuminen on kovassa laskussa ja asia huolettaa minua kovasti. Osa nuorista ei välttämättä liiku vapaa-ajallaan ollenkaan vaan lähes kaikki aika menee joko tietokoneella tai puhelimen parissa tai muutoin pelaillessa, katsoessa telkkaria. Päälle kun lisätää epäsäännöllinen ruokailu, roskaruoka ja heikko uni on suunta on vähintäänkin huolestuttava. Mikäli sama meno jatkuu kuinka käy terveys tilastojemme, työkykymme, entäpä armeijan rivistöjen. Tätä menoa armeijan porteilla on entistä hiljaisempaa sillä jatkuvasti luku kasvaa niiden osalta jotka eivät armeijaan pääse. Syinä liian heikko kunto sekä mielenterveys. Sama seikka kostautuu isoina terveyskustannuksina ja heikkona työkykyisyytenä rajoittaen jopa ammatinvalintaa.

Liikkumattomuus aiheuttaa tällä hetkellä 3,2-7 miljardin menetykset. Viimeisin UKK instituutin tutkimus osoittaa että esimerkiksi hyvän kestävyyskunnon omaavia työikäisiä miehiä tulee olemaan vuonna 2040 vain 2%.

Ilmiö näkyy koulun liikuntatunneilla sekä liikuntakerhoissa. Osalla lapsista koordinaatiokyky on heikolla tasolla ja osa jopa pitää lähes sairauden oireina sydämen sykkeen nousua, hikoilua ja hengästymistä.

Meillä on vain yksi keho, pidetään siitä huolta. Voimme jokainen edistää liikkumisella terveyttämme, mielemme hyvinvointia ja sitä kautta pidentää elinikäämme ja jopa ehkäistä sairauksia. Pienin askelin kohti terveempää elämää sellaisella tavalla joka itsellesi sopii, ilon kautta.

Mitä hyötyä liikkumisesta sitten on?

– Fyysinen kunto kohenee, tasapaino kehittyy, kehontuntemus kasvaa, kognitiiviset kyvyt terävöityvät, motoriset taidot kehittyvät, keskittymiskyky paranee. Liikunta kehittää hyvin myös sydän ja verenkiertoelimistöä sekä treenaa myös aivoja ja mieltä.

Nykymaailman tilanne on monintavoin huolestuttava ja epävakaa. Olisi todella tärkeää, että maanpuolustuksemme olisi kunnossa ja yhä useammalla taidot toimia mikäli tosipaikka tulee eteen.

Harrastan itse ampumista ja olen käynyt naisille suunnatun sotilastaito kurssin. Mielestäni sota-aikana toimimiseen ohjeistavia kursseja tulisi olla enemmän. Sodassa tarvitaan monia muitakin taitoja ja valmiuksia kun ampuminen ja kurssi voisi olla siltä osin laaja-alaisempi. Suojautuminen, muonitus, hygieniä, hoiva, huolto, valvonta ja tiedotus ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin rintamalla toimiminen tosipaikan tullen.

Meillä on ollut puhetta Kike Elomaan kanssa josko alkaisimme kehittää yhdessä ”sotilas kuntoon” ohjeistusta. Olemme vahvasti pysyvän elämäntapamuutoksen kannalla. Sopivasti lihas sekä aerobista kuntoa kehittäen, mutta on muistettava myös ruoka sekä lepo. Tämän ohjeistuksemme avulla voisivat nuoret valmistautua armeijan marsseille sekä taakan kantoon, fyysisiin suoritteisiin sekä epätasaisiin maastoihin ja itsensä haastamiseen.

Kuulolla kannattaa muutenkin pysyä sillä Perussuomalaisen Nuorison kanssa niin ikään olemme mukana laittamassa suomen kansaa kuntoon ja liikkeelle.

Mutta siihen ampuma aiheeseen

Ampumaratoja on melko vähän ja mielestäni niitä voisi lisätä. Painotettakoon vielä, niitä PITÄÄ LISÄTÄ. Nykymaailmantilanne on jo itsessään pätevä syy lisätä mahdollisuuksia harrastaa ampumista.

Vihdissä olisi paljon harrastajia jotka kaipaisivat omaa rataa kuntaamme. Tämä toisi myös tuloja ei vain menoja. Läpi suomen ratoja voisi olla enemmän.

Saako Vihti oman ampumaradan jää nähtäväksi.

Lisää aiheesta: