Jätelietteen kuljetukset kunnan päätettäväksi

Uudenmaan jätelautakunnassa on viimein mennyt läpi jä­te­lain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus aikaisintaan 26.8.2024 ja viimeistään 1.9.2026.

Asiaa on jätelautakunnassa pompoteltu vuodesta 2013 ja nyt se on tullut päätökseen. Vielä 13.4.2021 asia äänestettiin pöydälle jätettäväksi, mutta paukut eivät enää riittäneet jätelain 36 pykälän kumoamiseksi.

Vihdin edustaja Jaana Laine on toistuvasti ollut äänestämässä lain käyttöönottoa vastaan.

Suurimmaksi ongelmaksi nimetään jätteiden hävittämisen seuranta, mitä ei juurikaan ole ja tähän ei ole keksitty korjausliikettä. Lain päälinja on ympäristön suojelu ja seuranta. Nyt kuka tahansa on saanut tilata lietteen poisviennin haluamaltaan yrittäjältä, mutta tulevaisuudessa kilpailutus ja seuranta siirtyy kuntien vastuulle ja tarkkaa seurantaa edellytetään. Nähtäväksi jää mihin hintakehitys asettuu ja mikä tyhjennysväli tulee tulevaisuudessa olemaan.

Joka tapauksessa moni pienyrittäjä tulee tulevaisuudessa jäämään ilman töitä.

On selvää, ettei kilpailutuksessa voida ottaa listoille jokaista pientä toimijaa, joten seuraavan 4 vuoden aikana varmasti monelta lietettä kuljettavalta yrittäjältä loppuu työt, ellei autoille keksitä jotain korvaavaa toimintaa. Kilpailutuksen hoitaa 12 kunnan yhteinen jäteyhtiö.

Mistä kaikki aikanaan sai alkunsa oli yksi valitus taipaleen alkupuolella, jota on yritetty kumota vuosien varrella siinä onnistumatta. Valitus on kiertänyt useat oikeusasteet ja lopulta paukut loppuivat kesken. Lautakunnassa ei enää löydetty kättä pidempää siihen, miten jätelakia olisi voitu vastustaa. Korkeimman hallinto-oikeuden pöytäkirjaa pääsee lukemaan tästä. Linkistä saa hyvin käsityksen sitä, miten asia on edennyt vuosien varrella ja miten sitä on pompoteltu edes takaisin.

Päätös ja laki on valitettava. Se syrjii tarkoituksestaan huolimatta monia yrittäjiä ja vapaata kilpailua, mutta jos ei lyhyehkön valitusajan sisällä asiaan keksitä oikeusasteiden pitäviä muutoksia, niin päätös pysynee lainvoimaisena.

Jätelain kuntaa koskevat kohdat voi lukea linkistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L5

-Samppa Granlund