Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus herättää suuria tunteita ja tunteiden pohjalta moni näyttää tekevän päätöksenkin. Monella on ollut rakentamisen suhteen myönteinen kanta jo kuukausia, vaikka tarjoukset saatiin vasta äskettäin. Alkuperäinen idea oli toteuttaa hanke puurakentamisena. Nyt tarjottu ratkaisu on betonielementit puuverhoilulla, aika kaukana puurakentamisesta.

Oppilasennusteet Nummelan osalta näyttävät seitsemän vuoden aikana oppilasmäärissä noin 300 oppilaan laskua. Tästä johtuen oppilasmäärien lasku mahdollistaa parakeista luopumisen tulevina vuosina, jos oppilaaksi ottoalueita Nummelassa hieman viilataan. Myös Ojakkalan ja Huhmarnummen kouluissa vapautuu oppilaspaikkoja. Nyt ollaan tekemässä 600 oppilaan koulua ja hintalappu käyttökuluineen 20 vuoden aikana reilut 36 miljoonaa. Koulua ei ole tarkoituskaan täyttää kokonaan, vaan täyttyminen tulee kasvun kautta. Kasvua vaan ei ole näkyvissä, vaan päinvastoin. Onko nyt kyse oikea-aikaisesta ja oikein mitoitetusta investoinnista, mihin on aina pyrkimys?

Nummelan koulussa on ollut oireilua sisäilman suhteen ja nämä oireilun syyt tuleekin selvittää, ennen Etelä-Nummelan koulun rakentamispäätöstä. Jos jotain ongelmia löytyy, mitkä vaativat suuria investointeja, silloin tulee harkittavaksi luovutaanko koulusta ja rakennetaan Etelä-Nummelan koulu ja siirretään oppilaat sinne. Silloinkin sinne jää vielä kasvuvaraa.

Meille on tulossa vielä jätevesihuollonratkaisu, joka toteuttamistavasta riippumatta tulee maksamaan yli 30 miljoonaa ja mahdolliset Tunnin junaan liittyvät investoinnit. Olisiko syytä ottaa aikalisä ja saada perusteelliset laskelmat ja odottaa Nummelan koulun kuntokartoitus?

Veli-Matti Laitinen

Kunnanvaltuutettu

Perussuomalaiset